Save time. Be smart. Grow your clinic.

ระบบบริหารคลินิกทันตกรรมที่สมบูรณ์แบบ: นัดหมายทันตกรรมที่สะดวก, บันทึกการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ, และระบบแจ้งเตือนที่ช่วยในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
Dentapop ระบบบริหารคลินิกทัตกรรม #1

คุณสมบัติพร้อมสำหรับ
คลินิกทันตกรรม

Patient Records

บันทึกข้อมูลคนไข้ ในส่วนของชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ด้วยการบันทึกด้วยตนเอง โดยคนไข้ หรือ จากบัตรประชาชน

Medical Records

สามารถบันทึกการรักษาเพื่อการตรวจสอบประวัติได้ง่ายขึ้น ด้วยการบันทึก พร้อมการรักษาอาการ การรักษา

Appointment Plan

ช่วยในการบันทึกการนัดหมายในสามารถบันทึกและติดตามการนัดหมายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมการส่งแจ้งนัดหมายผ่านระบบ sms และ line notify

Inventory Control

ระบบควบคุมสินค้าและยา ที่มาพร้อมตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับเข้า การบันทึกวันหมดอายุ และการตัดสต๊อกทันที่มีการขาย

Equipment Plan

แสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการรักษาคนไข้ได้ ช่วยการบริหารอุปกรณ์สะดวกยิ่งขึ้น

Station Devices

รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์หลายประเภท คอมพิวเตอร์ แทบแล็บ และ โทรศัพท์

Tooth Chart

บันทึกภาพฟันสำหรับสถานะปัจจุบัน และรายการรักษาของคนไข้

Treatment Plan

บันทึกรายการแผนการรักษาสำหรับคนไข้ได้ เพื่อการรักษาได้สะดวกและตรวจสอบได้

Medical Certificate

กำหนดและสร้างใบรับรองแพทย์ทันตกรรม ตามกำหนดของสภาได้ พร้อมพิมพ์

Image Record

บันทึกภาพคนไข้ หรือ ภาพเอกเรย์ในการรักษาของคนไข้ ได้ พร้อมดูประวัติภาพของคนไข้เพื่อสะดวกในการติดตามการรักษา

Treatment Drawing

บันทึกการรักษาในรูปแบบการวาด ด้วยการ template ของทางคลินิกได้เอง เหมาะสำหรับคลินิกที่แพทย์ต้องการเขียนการรักษาการรักษาและมี Template กำหนดได้เอง

Lab Control

บันทึกและแสดงรายการแล็บในระบบนัดหมายเพื่อความแม้นยำในการนัดหมายคนไข้

E-signature

เพิ่มช่องลายเซ็นให้คนไข้สามารถเซ็นเอกสารในรูปแบบ E-signature พร้อมบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบ Digital ได้

Income Sharing

ช่วยคำนวณค่าตอบแทน และส่วนแบ่งสำหรับแพทย์แต่ละคน

Payments

สามารถบันทึกการรับเงินได้หลายรูปแบบพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ เงินสด บัตรเครดิต และเงินโอน

Package Services

คลินิกสามารถตั้งค่าเพื่อการกำหนดรูปแบบ Package สำหรับคนไข้ ซื้อและนำมาใช้ได้ตามเงือนไขที่กำหนด พร้อมการให้ส่วนลดรักษาได้

Message

ช่วยแจ้งนัดหมายผ่าน LINE OA

Reports

รายงานเพื่อการบริหารงาน ทั้งในส่วนของผลการดำเนินงาน และ สถานการเงิน

Clinic Branches

รองรับการทำงานหลายคลินิก​โดยคนไข้สามารถรักษาพร้อมดูประวัติได้ทุกที่

Access Rights

กำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานได้ตามประเภท เพื่อการจัดการและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cloud computing system

ระบบการประมวลผลของ ระบบบริหารคลินิกทันตกรรม เด็นต้าป๊อป – dentapop ระบบทำงานบนระบบคลาวด์ของบริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษักลูกของ บริษัท อินเตอร์เน็ต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีระบบการจัดการและการบริหารในประเทศไทย ทำให้การทำงานของระบบ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบการดูแลที่มีมาตรฐาน และรองรับหากเกิดปัญหาระบบ

หน้าการใช้งานระบบโปรแกรม

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

dentapop เด็นต้าป๊อป ระบบบริหารงานคลินิกทันตกรรม ออนคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

© 2024, dentapop

Made in Bangkok

Our applications

Follow Us