ข้อมูลคนไข้

บันทึกข้อมูลบนระบบคลาวด์

ข้อมูลคนไข้บันทึกบนระบบคลาวด์ให้ง่ายในการตรวจสอบและติดตามผลการรักษา

บันทึกข้อมูลด้วยบัตรประชาชน

บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้ง่ายและสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คลินิก

บันทึกเอกสารยินยอมดิจิตอล

คนไข้เซ็นเอกสารการยินยอมการรักษาในรูปแบบ e-signature ได้ทันที และเก็บเป็นข้อมูลคนไข่้

ระบบนัดหมาย

การแจ้งนัดหมาย

ระบบสามารถแจ้งนัดหมายผ่านทาง LINE OA และตรวจนัดหมายโดยคนไข้ได้เอง ลดการลืมนัดของคนไข้

แสดงการนัดหมาย

คนไข้สามารถแสดงข้อมูลการนัดหมายในที่จะถึงจากระบบ lINE OA ได้ทันที่โดยไม่ต้องโทรสอบถาม

แผนแบ่งจ่ายสำหรับคนไข้

กำหนดแผนแบ่งจ่ายล่วงหน้า

คลินิกสามารถตั้งค่าระบบแผนแบ่งจ่ายล่วงหน้าได้ ในแต่ละประเภทการรักษา

แสดงรายการงวดชัดเจนเมื่อสั่งรายการ

แสดงรายการงวดชำระ ตามแผนแบ่งจ่ายที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ง่ายในการบันทึกและติดตามค่าใข้จ่าย

ปรับแก้ไขให้ตรงกับคนไข้แต่ละคน

แพทย์สามารถปรับแผนแบ่งจ่ายให้ตรงกับคนไข้แต่ละคนไข้ ในตอนสั่ง เพิ่มความยิดหยุ่นในการทำงาน

การรักษา

อาการเบื้องต้นและการรักษา

บันทึกอาการเบื้องต้นในการรักษาเพื่อ พร้อมเก็บเป็นประวัติเพื่อการเรียกดูในอนาคต

บันทึกการรักษาภาพฟัน

บันทึกการรักษาและประวัติในรูปแบบภาพฟัน (Tooth Chart) สำหรับระบบทันตกรรมโดยเฉพาะ

ค่าตอบแทนแพทย์

การกำหนดค่าตอบแทน

สามารถกำหนดค่าตอบแทนของแพทย์ในแต่ละคน พร้อมแยกตามประเภทรายการรักษา

รายงานค่าตอบแทน

รายงานสำหรับการคิดค่าตอบแทน จากการรักษาหัก รายการที่เป็นค่าแล็บให้แพทย์แต่ละเดือนได้ทันที

ส่วนลดของแพทย์ และ คลินิก

กำหนดส่วนลดของแพทย์หรือของคลินิกได้เพื่อปรับการคำนวณค่าตอบแทน

สถิติและรายงาน

ข้อมูลสถิติ

แสดงข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อให้แพทย์ และ ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที

รายงาน

รายงานรายได้ รายรับ ต้นทุน คลังสินค้า เพื่อการตรวจสอบได้ทันที

สินค้า ยา และคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ

ระบบบันทึกและตรวจสอบยอดคงเหลือ สำหรับการสั่งแต่ละครั้งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

การสั่งซื้อและคลังสินค้า

ระบบมาพร้อมระบบการสั้งซื้อ การรับสินค้าและยา พร้อมระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนคงเหลือได้ทันที

การนัดหมายและตารางนัด

กำหนดนัดหมายล่วงหน้า

กำหนดการนัดหมายล่วงหน้าได้ทันที พร้อมการตรวจสอบช่วงเวลาว่างของแพทย์ให้อัตโนมัติ

ตารางนัดหมาย

แสดงการนัดหมายในแต่ละวันของคนไข้ พร้อมระบบส่งแจ้งเตือนการนัด ผ่าน sms หรือ line notify

ทีมงาน

ผู้ใช้งาน

กำหนดประเภทและสิทธิการใช้งานของทีมงานภายในคลินิกได้ในแต่ละประเภทแบบยืนหยุ่น

ประเภทของพนักงาน

กำหนดประเภทของพนักงานเพื่อให้แสดงตามประเภทให้เพื่อผลตอบแทนที่กำหนด

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

dentapop เด็นต้าป๊อป ระบบบริหารงานคลินิกทันตกรรม ออนคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

© 2024, dentapop

Made in Bangkok

Our applications

Follow Us