ระบบนัดหมาย

การแจ้งนัดหมาย

ระบบสามารถแจ้งนัดหมายผ่านทาง LINE OA และตรวจนัดหมายโดยคนไข้ได้เอง ลดการลืมนัดของคนไข้

แสดงการนัดหมาย

คนไข้สามารถแสดงข้อมูลการนัดหมายในที่จะถึงจากระบบ lINE OA ได้ทันที่โดยไม่ต้องโทรสอบถาม

ข้อมูลคนไข้

บันทึกข้อมูลบนระบบคลาวด์

ข้อมูลคนไข้บันทึกบนระบบคลาวด์ให้ง่ายในการตรวจสอบและติดตามผลการรักษา

บันทึกข้อมูลด้วยบัตรประชาชน

บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้ง่ายและสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คลินิก

การรักษา

อาการเบื้องต้นและการรักษา

บันทึกอาการเบื้องต้นในการรักษาเพื่อ พร้อมเก็บเป็นประวัติเพื่อการเรียกดูในอนาคต

บันทึกการรักษาภาพฟัน

บันทึกการรักษาและประวัติในรูปแบบภาพฟัน (Tooth Chart) สำหรับระบบทันตกรรมโดยเฉพาะ

คำนวณค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทน

สามารถกำหนดค่าตอบแทนของแพทย์ในแต่ละคน พร้อมแยกตามประเภทรายการรักษา

รายงานค่าตอบแทน

รายงานสำหรับการคิดค่าตอบแทน จากการรักษาหัก รายการที่เป็นค่าแล็บให้แพทย์แต่ละเดือนได้ทันที

สถิติและรายงาน

ข้อมูลสถิติ

แสดงข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อให้แพทย์ และ ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที

รายงาน

รายงานรายได้ รายรับ ต้นทุน คลังสินค้า เพื่อการตรวจสอบได้ทันที

สินค้า ยา และคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ

ระบบบันทึกและตรวจสอบยอดคงเหลือ สำหรับการสั่งแต่ละครั้งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

การสั่งซื้อและคลังสินค้า

ระบบมาพร้อมระบบการสั้งซื้อ การรับสินค้าและยา พร้อมระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนคงเหลือได้ทันที

การนัดหมายและตารางนัด

กำหนดนัดหมายล่วงหน้า

กำหนดการนัดหมายล่วงหน้าได้ทันที พร้อมการตรวจสอบช่วงเวลาว่างของแพทย์ให้อัตโนมัติ

ตารางนัดหมาย

แสดงการนัดหมายในแต่ละวันของคนไข้ พร้อมระบบส่งแจ้งเตือนการนัด ผ่าน sms หรือ line notify

ทีมงาน

ผู้ใช้งาน

กำหนดประเภทและสิทธิการใช้งานของทีมงานภายในคลินิกได้ในแต่ละประเภทแบบยืนหยุ่น

ประเภทของพนักงาน

กำหนดประเภทของพนักงานเพื่อให้แสดงตามประเภทให้เพื่อผลตอบแทนที่กำหนด

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

dentapop เด็นต้าป๊อป ระบบบริหารงานคลินิกทันตกรรม ออนคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

Copyrights 2023, dentapop

Made in Bangkok

Follow Us